Mangler du en bedre hjernekapacitet?
Så mangler du nok mineralet bor, fordi en skarp hjerne trives på bor. Når dyr eller mennesker ligger lavt i bor, nedsættes aktiviteten i hjernens celler, og det kan man måle vhja. et såkaldt EEG, der viser elektriske impulser (tankevirksomhed og vågenhed).
Et lavt niveau af bor skaber mere af den lav-frekvente og mindre af den høj-frekvente hjerneaktivitet på EEG’et, og dvs et reduceret bor sløver sind og tanker og medfører mental udmattelse.

Personer med lavt bor scorer derfor dårligere i tests end dem, der har bor nok eller dem der i ugerne op til testen har fået bor-tilskud.
Det er mest tydeligt ift. den tankemæssige hurtighed, opmærksomhed og fokusering på en opgave samt generel årvågenhed. Desuden reduceres din fingerfærdighed og andre finmotoriske evner, hvis du har lavt bor.
Der var i de fleste forsøg tale om ’naturlig eller spontan bormangel’, dvs man havde ikke saboteret personernes borkoncentration forud for forsøget, idet deres borniveau svarede til det, man ser hos en typisk europæisk befolkning, der ikke dagligt spiser mange borholdige fødevarer eller får et bortilskud.

Den gode nyhed er, at hvis man tilfører bor i doser på 3-9 mg, vil personerne på få uger score signifikant bedre i de forskellige kognitive tests, og deres EEG ændres sv. til mere høj-frekvent hjerneaktivitet.
En stor del af forklaringen er, at bor bindes til nogle nøglemolekyler i hjernen (såsom bla. NAD+ og SAM-e), der er styrende for cellernes energiproduktion, omsætningshastighed og ydeevne.
Desuden påvirker bor en lang række af de såkaldte transkriptionsfaktorer, som er nogle uhyre magtfulde komponenter, der bestemmer over vores gener. Dvs det er transkriptionsfaktorer der styrer hvor meget og hvornår, der skal enten tændes eller slukkes for et gen i DNA’et. Lige på dét område er der et overlap til nogle af de andre mineraler, fordi bortilskud booster virkningen af zink – og dermed har bor et link til det allermest fascinerende mineral i hele universet – hvis i spørger kløgtige Dr. Snubbi.

Det skyldes bla. at en meget stor del af hjernens transkriptionsfaktorer, proteiner og enzymer er påvirkelige eller afhængige af zink.Det kan derfor næppe overraske nogen, at den samlede koncentration af mineralerne i vores krop er direkte relateret til ’healthy aging’ – dvs at du holder dig ung og mentalt skarp, også i en høj alder.

Det selvsamme gør Dr. Snubbi, som naturligvis får både bor og zink til sin mad.Og hvis du vil være meget klogere på bor og zink eller bare vide meget om hjernen, så er medlemsklubben noget for dig.—-

Opslagets formål er alene vidensdeling baseret på de videnskabelige artikler: