Hvordan optimerer man hjernen?
Burde man kunne få hund og kat på recept?
Hvad sker der i hjernen under krise og forandring?

Jeg holder foredrag og halvdagsseminarer for private eller offentlige institutioner, virksomheder og foreninger. Jeg lægger vægt på at levere et godt og inspirerende oplæg med god tid til spørgsmål fra publikum.

 Har I brug for indspark til personale, ledelse, sygeplejersker, forældregrupper, skoler, sportsfolk, lærere, pædagoger, højskoler, uddannelsesinstitutioner, plejesektoren, m.fl.?
 Har I brug for hjælp til at personalet undgår stress, krisestemning, fejlbehandlinger eller mister momentum?
 Har I brug for at motivere og remotivere medarbejdere eller optimere arbejdsstyrkens hjerner?

Så kontakt mig på mail@hjerneeksperten.dk

Se, hvad andre har sagt om foredragene

Foredragstemaer tilpasses publikum og målgruppen. Her kan du se nogle af mine mest populære foredrag:

1. Hjernemad: Kost og Kosttilskud til en bedre Hjerne og Krop
Hvordan fodrer og nærer du bedst hjerne og sind, hvis demens, depression og ADHD skal undgås?

2. Brain Building – Optimering af Hjernen 
Alle mennesker kan forbedre sin hjerne ved træning – ligesom vi kan med kroppen. Med et enkelt program kan du forbedre din hjernekapacitet og dine præstationer, således du opnår en personlig hjerneoptimering med hurtigere indlæringsevne, større hukommelse, mere koncentrationsevne, stærkere ydeevne, fornyet originalitet, snarrådighed, og bedre problemløsningsevner. Foredraget afslører, hvordan din hjernekapacitet forandres af dine kost-, søvn-, læse- og motionsvaner, samt af dine daglige gøremål og ikke mindst af de mennesker du omgås.
Opslag: Hjernen og jordskokken
Opslag: Ingefær er guld værd
Opslag: Hvordan optimerer du hjernen?

3. Hjernen hos Mænd og Kvinder: To Forskellige Hjerner, To forskellige Liv

Kønnet sidder i hjernen og hjernen styrer kønnet. Hjernen er ikke et intetkønsorgan, og derfor er sind, adfærd og følelser meget forskellige hos henholdsvis mænd og kvinder. Foredraget omhandler de mange kønsforskelle i hjernen, som starter allerede inden vi bliver født, hvorefter de præger os og vores opførsel gennem hele livet. Det bliver også klart hvorfor ligestilling ikke altid er muligt -endsige optimalt, uanset hvor meget der lovgives og reguleres i samfundet.
Opslag: Hvor stor er forskellen på mænd og kvinder?
Opslag: Foredrag om hjernens køn

4. Aldringsprocesser og Hjernealder
Vil du ældes med ynde – eller bare ældes?

Vores biologiske alder bestemmes i og af hjernen, og hjernen er nøglen til at ældes med ynde og bevare sin skarphed og hukommelse hele livet. Lær hvorfor du skal bruge og udfordre hjernen hver dag, og hvor meget det kan reducere din biologiske (funktionelle) alder. Hør også hvordan du kan bremse din hjernes biologiske aldringsprocesser, så du forbliver ung, frisk og skarp, uanset hvor lang tid du har levet.
Opslag: Vil du ældes med ynde?
Opslag: Snubbi klar til foredrag

5. Den musikalske Hjerne
Lær hvordan musik påvirker og forbedrer vores hjerne og sind. Foredraget afslører hvorfor musik er livsvigtigt og en nødvendighed for vores normale udvikling af bl.a. sprog og adfærd. Du lærer også om musiks virkning på henholdsvis børn, ældre, sportsfolk og patienter med blandt andet kroniske smerter, angst, demens, depression, søvnproblemer, og hjertelidelser. Efter foredraget ved du hvorfor, musik er en kort og nem vej til et stærkere helbred, bedre humør, mindre stress og en skarpere hjerne.
Opslag: Musik aktiverer hele hjernen

6. Kæledyr på Recept
EkstrabladetVi elsker pelsdyr, men de kan andet end at være nuttede, for de har beviselige sundhedseffekter på hjerne, krop og sind. Derfor kan terapihunde udgøre en medicinsk behandling på linje med traditionelle metoder. Kom og hør hvordan hunde kan afhjælpe visse hjertesygdomme, og hvornår hunden virker bedre end piller. Hør også hvordan hunde og andre kæledyr kan reducere depression, smerter og angst, og hvordan en hund øger din sundhed, livslængde og helbredelseschance ved hjertesvigt, demens, Alzheimers og Parkinsons, skizofreni samt ved allergi og cancer.
Opslag: Hunde fjerner stress

7. Post-Traumatisk Stress og Post-Traumatisk Vækst
Foredraget forklarer dét du bør vide om hjerne og sind, når du kommer under pres eller rammes af depression, angst og/eller PTSD (Post-Traumatisk Stress). Her lærer du om forebyggelse og behandling med metoder, som du selv kan tage kontrol over, såsom videnskabeligt påviste effekter af musik, meditation, massage, næringsstoffer / kosttilskud, sociale aktiviteter, dags lys, mentaltræning, motion, leg og humor, m.fl., som er påvist at kunne modvirke lidelser i hjernen – i nogle tilfælde bedre end psykofarmaka. Foredragets hovedtema omhandler hvordan du omvender PTSD til Post-Traumatisk Vækst.
Opslag: Hjernen i skoven
Opslag: Krig og kemi i hjernen
Opslag: Foredrag i forsvaret

8. Personlighed, Psyke og Temperament
Personlighedens udvikling og mulige ændring?
Hvad sker der i hjernen, når man er stresset, munter, angrebslysten, lykkelig, trist eller forelsket?

9. Hjernen og Immunsystemet
Hænger allergi, infektioner og immunforsvar sammen med hjernen? Og hvordan optimeres immunforsvaret via hjernemad og kosttilskud?

10. Intellekt, Indlæring og Hukommelse
Hvordan forbedres hukommelse, motivation og indlæring via din daglige livsstil fremfor medicin?

11. Hjernen og Hormonsystemet
Hormoner styres via hjernen, men stofskiftet og stofskiftehormoner behøver også de rette mikronærimgsstoffer (kosttilskud) for at fungerre optimalt. Lær hvordan og hvorfor.

12. Antistress starter i Hjernen: Håndtering af Hjernekaos
Kan en krise være grobund for innovation og kreativitet? Også når stress, PTSD eller sygemelding er blevet hverdag? Hvad sker der i hjernen og hvordan bruges det til idérigdom og fremgang?

13. Døgnrytme, Drømme og Søvn
Hvorfor skal vi sove og hvorfor kan nogle ikke falde i søvn? Hvad laver hjernen når vi sover, drømmer eller mister tidssansen? Hvad kan du selv gøre for at vende en negativ døgnrytme?

14. Hjernens Motivation og Kreativitet
Hvordan øger du dit drive og skabertrang? Kan alle skabe innovation? Kan dagdrømme være nøglen til fremgang, nytænkning og succes?

15. Hjernens Sociale Netværk
Dine omgangskredse, venskaber, tillidsfulde relationer, din personlige omgængelighed og sociale kapital er uhyre vigtige for dit helbred, -så vigtige, at de kan opveje skadeseffekten af bl.a. rygning. Hør hvordan.

16. Intelligens på Sprøjte og Hjerne-Doping
Man kan dope sig til en bedre hjerne – men hvordan og hvor meget?

17. PERSONLIGT FOREDRAG
Med udgangspunkt i mine oplevelser af henholdsvis optur, succes og fremgang, og den efterfølgende modgang, modvind, afstraffelse og nedtur, bliver hjernens samlede værkstøjskasse for ukuelighed gennemgået. Foredraget gør dig i stand til at styre, udnytte og kontrollere din hjerne og sindstilstand uanset hvor sort livet måtte se ud.
Lær at udnytte din hjernes hemmelige overlevelsesstrategier, fighter-ånd og den mentale damage control, således du kan fokisere på dine løsningsmuligheder og redningsplanker, fremfor håbløshed. Findes der en opskrift på fornyet optimisme, fremsyn, en ny chance – selv i den værst tænkelige situation?

Seminar:
Alt om vitaminer, mineraler, sporstoffer og andre kosttilskud

Seminaret er egnet til 2 dages varighed, men kan også afholdes i en kortere version på 1 dag.

ANBEFALING:
"Der skal lyde en stor tak til Milena for et forrygende foredrag. Milena (Penkowa) holdt foredrag for foreningens medlemmer om hvordan man kan optimere sin hjerne. Deltagerantallet var rekordstort, og der var meget stor tilfredshed med foredraget"
Dansk Selskab for Psykisk Forskning

"Milena Penkowa er en utrolig dygtig foredragsholder. Hun har holdt foredrag både om hjernens mysterier samt om drømme og søvn i vores forening, og begge gange var det en stor succes. Hun taler et klart og tydeligt sprog og giver altid dybtgående svar på alle spørgsmål fra salen. Dr. Penkowa holder en fanget fra start til slut, og hun er ikke bange for at øse af sin store viden. Inden foredraget om ”Hjernens mysterier” bad vi hende om at komme ind på en meget omtalt sag om en nær-døds oplevelse en patient havde haft under en større operation i USA, og selv om dette ikke ligefrem er hendes speciale, havde hun undersøgt tilfældet til bunds og kunne derfor komme med en indgående redegørelse. Vores medlemmer har således været meget tilfredse med hendes foredrag. Vi har ikke på nogen måde kunne genkende det billede, som medierne har tegnet af hende".
Formanden for Selskabet for Psykisk Forskning

Se flere anbefalinger