Ny behandlingsmetode modbivirkninger til kemoterapi og strålebehandling af cancerpatienter                                                             

Forskningsprojektet har bestået af en klinisk prospektiv, dobbeltblind, randomiseret undersøgelse af cancerpatienter, som modtog intensiv kemoterapi og/eller strålebehandling ifm. hæmatologiske sygdomme. Formålet var at teste mineralet bismuths evne til at mindske toksiciteten af kemoterapi og strålebehandling.Stol
Vi har undersøgt i alt 50 patienter, der er diagnosticeret med enten et malignt lymfom (ondartet lymfekræft) eller sygdommen myelomatose (ondartet knoglemarvskræft).
Resultaterne viste at bismuth reducerer bivirkningerne til kemoterapi signifikant og det hele er nu publiceret i dette videnskabelige tidsskrift: Support Care Cancer. 2017 Apr;25(4):1279-1289. doi: 10.1007/s00520-016-3522-6.
Artiklens titel er: Bismuth adjuvant ameliorates adverse effects of high-dose chemotherapy in patients with multiple myeloma and malignant lymphoma undergoing autologous stem cell transplantation: a randomised, double-blind, prospective pilot study.

Specifikke kognitive og adfærdsmæssige ændringer efter en enkeltstående non-farmakologisk intervention hos en population af dyreejere

Forskningsprojektet består af et kontrolleret interventionsforsøg baseret på et ’prætest/posttest’-forsøgsdesign, som udføres i en målgruppe af dyreejere, hvis dyr udviser problemadfærd.

Formålet er at hjernekortlægge (bekræfte eller afkræfte) en målbar effekt af en speciel psykokognitiv intervention ift. mennesker med enten hund eller hest, der udviser et alvorligt og på forhånd defineret adfærdsproblem.

Ved at benytte statistiske tests ift. de definerede adfærdsmålinger foretaget før og efter selve interventionen, er det muligt at bestemme (bekræfte eller afkræfte) potentielle signifikante effekter på en række psykologiske, kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige kriterier.

Prætestens data udgør den interne kontrol og referenceværdi til sammenligning med posttesten.

Forsøget er blevet påbegyndt og den eksperimentelle del er pt under udførelse.