Alle anbefalinger er opgivet uden navn, af hensyn til klienter og patienters fortrolighed.

"Super fedt indlæg af Milena. Hun er en mega god presentator og jeg var meget imponeret af hendes powerpoint præsentation".
Medlem af netværksgruppe
"Foredraget var bestemt en populistisk fremstilling af kompliceret videnskab, men der lå substans bag. Begavelsen, der fik hende igennem PhD-studiet på halv tid, kunne sagtens mærkes. Og Milena Penkowa er vitterligt en dygtig formidler, noget end ikke et videnskabeligt råd kan tage fra hende."
Citat fra: Aros Kommunikation
"Milena var virkelig god! Der var meget ros til hendes præsentation efterfølgende!!! Hun fik især ros for sine evner til at præsentere og gøre fordraget levende".
HR Partner
"Jeg var kommet bagud i matematik, og her var en uges privat sommerkursus med Milena altafgørende for, at jeg kunne følge med i det følgende år i gymnasiet. Hun har en utrolig god evne til at forenkle og sætte tingene i perspektiv, og dermed gav hun i hvert fald mig en bedre forståelse og solidt fundament for at øge indlæringen i det følgende skoleår."
17-årig gymnasieelev
"Yderst kompetent, pålidelig, samarbejdsvillig, kreativ i positiv forstand, all round vidende, og arbejdssom er blot få af de adjektiver, jeg kan beskrive Milena med. Hvorfor nu denne positive beskrivelse af hende? Jo kære læser, Milena kan formidle på en forståelig måde, modsat lektorer på bla. Københavns universitet (KU) og dets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der slet ikke formår at bibringe de studerende en viden, de kan huske efter eksamen. 

Det er fuldstændigt ligegyldigt, at man som medicinstuderende (stud. med.) kan bestå eksamen, hvis man har glemt sin viden lige efter eksamen er overstået, dvs det er ikke læring for livet –eller lægelivet. Selv en gammel rotte i faget og indenfor lægegerningen kan lære nyt af Milena, idet forståelsen af bachelorfag såsom embryologi, fysiologi, biokemi, genetik og kemi opnås efter samtaler med Milena.

Når man er ung stud. med. og kun lige har lært stoffet udenad til sin eksamen, så er det en fornøjelse at få diskuteret bachelorfagene igennem efter knap 30 år i glemmebogen, ikke af glemsomhed eller manglende vilje, men snarere mangel på overblik som stud.med. for 30 år siden. Den største ros til Milena fordi hun har givet mig en forståelse af de 3 års hårde studier, som jeg fik så lidt ud af på bachelordelen.

Derfor er anbefalingen til alle stud. med.’er, søg indsigt og viden via Milena Penkowa, for Milena kan noget, som KU ikke formår. Hun kan undervise lægestuderende på en pædagogisk måde og med værdighed, så klap i hænderne for Milena og ikke for KU. Sammenlignet med f.eks. Australien, ville KU og andre universiteter i Danmark være ganske "uredelige" på det uddannelsesmæssige område, fordi undervisningen er mangelfuld, uden eftertænksomhed og filosofisk tankegang, hvorfor der ikke skabes forståelse for det kliniske lægeliv.

Et liv som læge kræver indsigt, menneskelig forståelse og lægekunst, og Milena formår at bygge bro imellem det teoretiske og forståelsen af faget, så teori kan omsættes til en praktisk indsigt. Hvor mange læger kender eksempelvis alle spidsfindighederne ved den renale hæmodynamik og autoregulation? Uden en AHA oplevelse, jeg fik fra Milena, havde jeg ikke erfaret dette."
Speciallæge og kirurg ansat i Region Hovedstaden
Jeg havde svært ved mit studie og valgte at søge ekstra undervisning hos Milena Penkowa, som jeg var blevet anbefalet. Milena er yderst engageret og lærer dig det, du ønsker. Hun har et stort overskud og selvom jeg havde et stramt program, formåede hun at lære mig det forventede og mere til. Man kan mærke hun kan lide at lære fra sig. Hun udstråler ro og styrke, som hun videregiver. 
Jeg kan kun give hende den varmeste anbefaling. Med korte ord vil jeg beskrive Milena som utrolig empatisk og en specialist i at undervise og nå alle mål, og hun er på mange områder utrolig fagligt stærk. Hun gør drømme til virkelighed. Så hvis du er kommet bagud i pensum – eller mangler noget ekstra inden eksamen, er det alle pengene værd. Hun sørger for at din tvivl bliver til styrke.
En veterinærstuderende
Milena hjalp mig, da jeg stod med en del spørgsmål omkring min nyamputerede højre pegefinger. Hun var god at snakke med, og de artikler hun senere sendte mig, har klart hjulpet mig til en bedre forståelse af, hvad der sker i hjernen, når man gennemgår det, jeg har været igennem. Jeg er meget taknemmelig for Milenas input, og jeg tror, at hun kan hjælpe mange, der netop er lost i systemet og dets til tider kringlede sprog.
44-årig selvstændig håndværker