PENKOWA FRIFUNDET !

Som følge af at UVVU har frikendt Milena Penkowa for uredelighed har hendes advokat Kåre Pihlmann udsendt flg. nyhed d. 29.06.2015 via Ritzau:

Milena Penkowa er som bekendt blevet indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i 2 sager, hvor klagerne gør gældende, at Penkowa har optrådt videnskabeligt uredeligt.

Den ene sag drejer bl.a. sig om, hvorvidt Penkowa har optrådt uredeligt i forbindelse med angivelse af antallet af anvendte rotter i et forsøg, som Penkowa omtalte i en artikel.

Den anden sag drejer sig om, hvorvidt Penkowa har optrådt uredeligt i forbindelse med udgivelsen af 15 videnskabelige artikler.

I begge sager har samtlige 7 medlemmer af UVVU under ledelse af en Landsdommer fundet, at Penkowa ikke har handlet videnskabeligt uredeligt.

Sagen om rotteforsøg vedrører den samme artikel, som er nævnt i anklagemyndighedens tiltalte mod Penkowa (sagen indledes ved Københavns Byret i august 2015).

UVVU udtaler herom i afgørelsen af 26. juni 2015:

Udvalget fandt på baggrund af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at udvalget ikke med sikkerhed kunne fastslå, at Indklagede (Penkowa) ikke har været i besiddelse af og har udført forsøg på det antal dyr, som må være indgået i Artiklens figur 1. Udvalget fandt således ikke at kunne udelukke, at forsøgsdyrene er udleveret af dyrestalden på Panum Instituttet, eller at forsøgene helt eller delvist er udført uden for Danmarks grænser.

På den baggrund er Københavns Politi blevet forespurgt om, hvorvidt afgørelsen af 26. juni 2015 fra UVVU har betydning for sagen mod Penkowa.

Med venlig hilsen

Kåre Pihlmann
Advokat (H