Vil du arbejde målrettet for at få højere karakterer?

Har du mistet gnisten under din uddannelse?

Vil du gerne præstere godt til eksamen?

Jeg tilbyder privat og individuelt tilpasset undervisning af studerende på de læge- og naturvidenskabelige universitetsuddannelser, såsom i fagene anatomi, biokemi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, patologi, histologi, psykiatri, humanbiologi, kemi, biofysik, statistik, mv. samt i de medicinske og kirurgiske specialer.

Undervisningen omfatter også intensiv forberedelse og mental klargøring op til eksamen.

Jeg kan desuden tilbyde professionel vejledning på projekter, større opgaver og afhandlinger, typisk ifm. bachelor-, master- og/eller ph.d.-graden samt ved udvalgte studieretningsopgaver.

Jeg yder også privat og målrettet undervisning i matematik, biologi, fysik og kemi på de universitetsforberedende (gymnasiale) uddannelser.

Tilbuddet er til dig, der ønsker at arbejde målrettet for at få højere karakterer og kunne yde den bedst tænkelige præstation.